Cookie beleid De Heracliden

De website van De Heracliden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene bepalingen

HUIS.- EN GEDRAGSREGELS ACCOMMODATIE SPORTPARK Meij
 
 SV de Heracliden 

S.V. de Heracliden kent Normen & Waarden binnen de vereniging. Die gelden natuurlijk voor jong en oud. De waarden binnen S.V. de Heracliden zijn: Respect, Duidelijkheid en Positivisme.

Respect
Gedragsregel 1: Heb respect voor een ander.
S.V. de Heracliden is een vereniging met vele leden en vrijwilligers. Ieders mening mag gehoord worden als de intentie er maar is om de vereniging nog beter te laten functioneren. In dat kader geldt ook dat we niet over elkaar maar met elkaar praten.
Gedragsregel 2: Presteer naar kunnen.
Probeer altijd een zo goed mogelijke prestatie te leveren ongeacht selectie of nietselectievoetbal. Haal altijd het maximale eruit.

Duidelijkheid
Gedragsregel 3: Kom afspraken na.
Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij s.v de Heracliden. Spreek elkaar aan op het niet nakomen van afspraken. Open en eerlijk communiceren is een pré
Gedragsregel 4: Informeer een ander.
Wanneer iets niet na kan worden gekomen informeer elkaar daar dan over.

Positivisme
Gedragsregel 5: Heb plezier in wat je doet.
Deze regel geldt uiteraard voor alle leden en vrijwilligers binnen heel s.v de Heracliden. Zorg dat plezier altijd boven aan staat. Mocht er om welke reden dan ook geen plezier meer zijn, bespreek dat dan met de direct betrokkenen (ouders, trainers, bestuur enz..) opdat er naar een oplossing kan worden gezocht.

Laat deze gouden regels zorgen dat S.V. de Heracliden een vereniging is, die respect bij een ieder afdwingt.  
 
Algemeen
• Het betreden en gebruik van het complex is voor eigen risico.
• Parkeren uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken. De parkeerplaats is aangemerkt als openbaar terrein, dat betekent dat de politie bekeurd bij    fout parkeren.
• Tijdens wedstrijden op veld 1 moeten alle supporters op last van de KNVB zich achter de hekken opstellen. Aan overtreders wordt de eventuele boete van € 150.- doorberekend.
•Ieder lid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportpark.
• Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
•Ieder lid mag een ander corrigeren bij overtreding, mits of zij dit op een correcte wijze doet. (sociale controle).
• Auto’s, fietsen en brommers dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden. Dus geen fietsen tegen het gebouw plaatsen of onder de overkapping.
• In het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod.
• Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons sportpark.
• Alleen aangelijnde honden zijn op het sportpark toegestaan.
• Het is niet toegestaan zich achter de bar of in de keuken te begeven. Dit is enkel en alleen toegestaan aan dienstdoende kantinevrijwilligers en bestuursleden.
• Alleen de kantinevrijwilligers of bestuursleden mogen de audio en video apparatuur bedienen.
• Het ten gehore brengen van muziek met eigen muziekapparatuur is in en rond de accommodatie niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en alcoholhoudende dranken te  gebruiken in de kantine van s.v de Heracliden.
• Bier wordt uitsluitend per flesje verkocht en niet per krat.
• Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank  elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of langs het veld) te nuttigen dan in de kantine.   (voorschrift KNVB).
• Er wordt geen alcohol geschonken aan: personen jonger dan 18 jaar, leiders,  trainers, andere begeleiders en een ieder tijdens het uitoefenen van hun  functie en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
• Op zaterdagen wordt er tot 12.30 uur geen alcohol geschonken. 
• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane  promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de  verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
• Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door  de dienstdoende bestuurder van dienst of barvrijwilliger uit de kantine  verwijderd.
• Het in de kantine in bewaring geven van waardevolle spullen is geheel voor eigen risico.
• Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine, de bestuurkamer en de commissiekamer te betreden. 
• De kantine is om hygiënische reden verboden terrein voor huisdieren.
• Consumpties en etenswaar uit de keuken dienen contant afgerekend te worden.
• Het bestuur kan besluiten tijdelijk van bovenstaande regels af te wijken.

Kleding
SV de Heracliden heeft een eigen kledinglijn. Dat betekent dat het lid die zich aanmeld verplicht is een broekje en kousen van de club te kopen.

In de bestuurskamer kunt u op zaterdagochtend hiervoor terecht.
Verder hebben nagenoeg alle teams een kledingsponsor die aan de Heracliden shirts hebben geschonken. Tijdens de wedstrijd krijgt de speler van de Heracliden dat shirt in bruikleen. Deze dient na de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de leider van het team. De Heracliden draagt er zorg voor dat de shirts worden gewassen.
Er zijn teams die of een tas of zelfs een trainingspak in bruikleen hebben gekregen. Met nadruk wordt aangegeven dat de speler deze spullen in bruikleen heeft gekregen van de club. Dat betekent dat je de spullen weer inlevert bij de begeleider als je overgaat naar een ander team of je lidmaatschap opzegt. Voor alle duidelijkheid, de beschikbare spullen blijven eigendom van de club en we vragen je dan ook vriendelijk om ze netjes en ongeschonden weer in te leveren.

Kantine Openingstijden:
• Maandag  Gesloten
• Dinsdag  19.00 uur tot 23.00 uur
• Woensdag  19.00 uur tot 23.00 uur
• Donderdag  19.00 uur tot 23.00 uur
• Vrijdag  Gesloten
• Zaterdag  08.00 uur tot 19.30 uur
• Zondag  Gesloten
 
Bestuurskamer
De bestuurskamer is altijd gesloten en alleen te gebruiken voor:
• (jeugd)bestuursvergaderingen
• besprekingen (met toestemming van het bestuur)
• ontvangst scheidsrechter en/of kader tegenstander 1e elftal en ontvangst van  sponsoren.
Na gebruik bestuurskamer opruimen en afsluiten. De leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter van de jeugdbestuur zijn in het bezit van een I-button van de bestuurskamer.   
 
Commissiekamer
De commissiekamer is altijd gesloten en alleen te gebruiken voor:
• ledenadministratie en wedstrijdzaken
• besprekingen op uitnodiging
Na gebruik commissiekamer opruimen en afsluiten. De leden van het dagelijks bestuur en de commissieleden zijn in het bezit van een I-button van de commissiekamer. 
 
Toegang tot het gebouw
De accommodatie is voorzien van een elektronisch sluitsysteem.  Alle ruimtes zijn alleen toegankelijk voor “geautoriseerde” personen (bestuur/commissieleden, trainers en andere functionarissen). De I-buttons worden uitgegeven door de sleutelbeheerder. De uiteindelijke beslissing of iemand een I-button krijgt ligt bij het bestuur. Personen die een I-button ontvangen dienen een sleutelovereenkomst te tekenen.
 
Openen/afsluiten gebouw
De personen die in het bezit zijn van een I-button zijn verantwoordelijk voor de ruimte vanaf het moment dat ze de deur geopend hebben tot het moment dat ze het weer hebben afgesloten. Registratie van het openen en sluiten van de deuren wordt in een softwareprogramma opgeslagen.
 
Openen/afsluiten kleedkamers
 
Trainer(s)
Elke trainer ontvangt een I-button voor de kleedkamers, het ballenhok en hangslot voor een ballenlocker .
De sloten met cijferslot van de ballenkasten worden uitgegeven door de materiaalfunctionaris.
 
Training(en)
Door de week zijn alle kleedkamers op slot. Alle teams hebben voor de training een vaste kleedkamer. De trainers zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kleedkamer van hun team. Waardevolle spullen kunnen bij de kantinebar worden ingeleverd.  Na het douchen (verplicht) en het omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van de kleedkamer. Douche- en kleedkamer vegen met de aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc in de prullenbak.  De trainer is verantwoordelijk dat het bovengenoemde naar behoren wordt uitgevoerd en verlaat als laatste de kleedkamer om deze vervolgens af te sluiten.  De trainer die als laatste het oefenveld verlaat doet de veldverlichting uit.  . • wedstrijd(en)
 
Wedstijd(en)
Op wedstrijddagen worden de kleedkamers door de bestuurder van dienst geopend of door de begeleider van het team Teams die in hun vaste kleedkamer zitten kunnen deze afsluiten. De begeleiding is tevens verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer van de tegenstander.  De begeleider/aanvoerder haalt in de pauze de thee of ranja uit de kantine voor zijn eigen elftal en die van de tegenstander. ( kantine niet met voetbalschoenen betreden) Je kunt ook via het magazijn het vocht ophalen. Na het douchen (verplicht) en het omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal, ook die van de tegenstander. Douche- en kleedruimte vegen met de aanwezige trekker. Gras- en modderresten, drinkflesjes, papier etc in de prullenbak. Dienbladen terug brengen naar de kantine. Aan het einde van de wedstrijddag controleert de bestuurder van dienst of alle kleedkamers zijn afgesloten.

Het laatst spelend team op een veld zorgt er voor dat de doelen omhoog gehangen worden en de hoekvlaggen bij in het ballenhok worden gezet. De begeleider is verantwoordelijk dat het bovengenoemde naar behoren wordt uitgevoerd .
 
Voetbalschoenen 
Vóór het betreden van de kleedkamers zijn de voetbalschoenen buiten m.b.v. de daar aanwezige borstels schoongemaakt. Schoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte. 
 
Velden
Toewijzing velden geschiedt door wedstrijdsecretaris en wordt aangegeven op het bord onder de overkapping. Het streven is om te werken met een zo standaard mogelijke veld- en kleedkamertoewijzing op wedstrijd- en trainingsdagen. In de regel worden er maximaal 2 wedstrijden per zaterdag afgewerkt op het hoofdveld. Wat betreft het spelen op het hoofdveld hebben de selectieteams voorrang op de recreatieteams. De 7-tallen spelen hun wedstrijden op een half veld. Voor aanvang van de wedstrijden op zaterdagochtend dienen de doelen geplaatst te worden. Per team van de eerst spelende teams dient de leider(s) minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor het plaatsen van de doelen. Het laatst spelend team op een klein veld zorgt er voor dat de doelen weer op hun opslagplek terug worden gezet.
 
Oefenwedstrijden
Oefenwedstrijden (thuis) moeten minstens een week vooraf worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris (liefst per e-mail). Onder vermelding van: datum, wedstrijd en aanvangstijd. De teams moeten zelf voor een scheidsrechter zorgen. De wedstrijdsecretaris bekijkt vervolgens of de wedstrijd doorgang kan vinden en geeft hiervan, aan de aanvrager, zo spoedig mogelijk bericht. Ook oefenwedstrijden die uit gespeeld worden moeten gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris.
 
Huis.- en gedragsregels S.V. de Heracliden Uithuizermeeden 25-11-2017
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!